اساتيد حق التدريس مدارك خود را تكميل نمايند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 09:22

از سوي معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي  اعلام شد

نظر به اينكه در پرونده هاي كارگزيني اساتيد حق التدريس ، وجود مدارك موردنياز شامل تصوير آخرين مدرك تحصيلي ، شناسنامه ، كارت ملي ، حكم كارگزيني موسسه يا دانشگاه مربوط و رزمه ضروريست لذا خواهشمنداست در اسرع وقت مدارك مربوط را به كارگزيني هيات علمي تحويل نماييد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:52
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058