گزارش تصويري اردوي تفريحي دانشجويان خوابگاه واحد بجنورد به مقصد رويين PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 01 خرداد 1395 ساعت 04:37

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 01 خرداد 1395 ساعت 08:01
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058