ثبت نام و شركت در انجمن علمي دانشجويي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 07 ارديبهشت 1395 ساعت 07:02

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:50
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058