شماره های تلفن ها در حوزه ی آموزشی و تحصیلات تکمیلی PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 بهمن 1394 ساعت 11:16


(شماره تماس 94-32296982-058)

تلفن داخلی (كارشناس)

 

 

نام و نام خانوادگی كارشناس گروه

تلفن داخلي (مديرگروه)

زمان حضور

نام و نام خانوادگی مديرگروه

گروه های آموزشي

 

رديف

1150

 

 

                          زین العابدین حقانی

1077

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

مهدي اعظمي

تربيت بدني(كارشناسي)

1

1105

 

 

علي اصغرشهراميان

1203

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

دكترفريبا حسن زاده توكلي

عمران

 

3

1150

 

 

زین العابدین حقانی

1055

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

علي بازخانه اي

آموزش ابتدايي

4

1105

 

 

کارشناسی:علي محمد محمدي

1152

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

دكتر علي مرجاني

كشاورزي(کارشناسی‏ْ- ارشد-دکتری)

 

5

1236

 

 

ارشدو دکتری: فاطمه فروتن

1105

 

 

علي محمد محمدي

 

1201

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

 

دكترمهدي فدايي آبرس

 

برق-کارشناسی

7

1114

 

 

عاطفه عسگرياني

1189

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

مهندس سعيدنداف

معماري

10

1184

 

 

ويداموحد

1185

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

اكبرعلي بابايي

پرستاري

11

1184

 

 

ويداموحد

1068-1185

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

دكترميترامهدويان

مامايي

12

1150

 

 

زین العابدین حقانی

1055

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

دكتروحيدثانوي گروسيان

مدیریت بازرگانی و حسابداري

13

 

-

 

 

 

-

1208

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

مسعود طاهري مقدم

رياضي وفيزيك

14

1147

 

 

ارشد: سيدعلي حريري

1077

یک شنبه تا چهار شنبه 10 تا 13

دكتر محبوبه سليمان پورعمران

مديريت آموزشي(کارشناسی - ارشد)

 

16

1150

 

 

کارشناسی:زین العابدین حقانی

1150

 

 

زین العابدین حقانی

1234

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

دكترحسين مهديان

روانشناسي تربيتي(كارشناسي)

18

1105

 

 

علي محمد محمدي

1221

یک شنبه تا سه شنبه 10 تا 13

 

علی فانی

 

دامپزشکی

24

1018

 

 

دفتر معاونت: علی کچرانلویی

1018

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

دکتر محمد رضا حسین زاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

25

 

 

 

 

 

 

1128

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

جواد عبدی

مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

26

1030

 

 

دفتر دانشکده انسانی:غلامحسن فرهنگ شریف

1226

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

حسین فلاح

ریاست دانشکده انسانی

 

27

1142

 

 

عباس نادمی

1144

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

اکبرخوشدل

امورثبت نام

 

 

30

 

1149

 

 

 

عباس ابراهیم زاده

 

1047

 

 

 

ستاره محرابی

1170

 

 

احمدقاسمی

1170

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

ابوالفضل فلاح

اموربرنامه ریزی

31

1110

 

 

 

کشاورزی و ...: اصغر پورآبادی

1193

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

فنی: محمود غلام نژاد

 

دفتر دانشکده :

 

32

 

 

 

 

 

 

 

1183

شنبه تا چهار شنبه 8تا 14

 

خانم رسولی

 

دانشکده پرستاری و مامایی

33

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 07:38
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058