فرم مجوز خروج بش از يك روز از خوابگاه PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 09 دی 1394 ساعت 06:32

براي دريافت فرم مجوز خروج بش از يك روز از خوابگاه  اينجا را كليك كنيد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058