معرفي رشته آموزش ابتدايي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 09:57

دانشجويان گرامي ليست دروس وبرنامه ترمي  رشته خود را دانلود نمايند

1- ليست دروس رشته كارشناسي ناپيوسته

2- ليست دروس رشته كارداني 91 و مابعد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 10:04
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058