مناقصه عمومي خريد دستگاه الكتروميوگرافي PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 11:27

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در نظر دارد دو دستگاه الكتروميوگرافي (EMG) 256 كاناله جهت آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي و 12 كاناله آزمايشگاه مهندسي پزشكي مورد نياز خود را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.  لذا متقاضیان مي‌توانند ظرف مدت  10 پس از  تاریخ انتشار آگهی ، اسناد تكميل شده مناقصه را دريافت نموده اند را با پست سفارشي به آدرس:  خراسان شمالي بجنورد - خيابان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد ، مدير امور اداري ارسال نمايند . جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن تماس 2296984-0583 داخلي 1235 تماس حاصل فرماييد.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

مستندات مناقصه را از اينجا دريافت كنيد

آخرین به روز رسانی در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 09:15
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058