شرايط جديد شركت اعضاي هيات علمي در همايش بين اللملي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 آبان 1394 ساعت 09:31

با توجه به بخشنامه جديد سازمان مركزي ، در صورت تمايل به شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور خواهشمند است دو تا سه ماه قبل مدارك مورد نياز را به اتاق 413 ساختمان اداري آقاي اديب فر تحويل نماييد

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:57
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058