طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير دانشجويي واحد بجنورد منصوب شد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 03 آبان 1394 ساعت 11:58

 

طي حكمي از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد دكتر كبري ايزانلو به عنوان مدير دانشجويي منصوب شد.

 

طي حكمي از سوي دكتر علي فيروزنيا رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد و دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي دكتر كبري ايزانلو عضو هيات علمي تمام وقت واحد بجنورد به مدت يكسال به سمت مدير دانشجويي اين واحد دانشگاهي منصوب شد.

 

 

 

 

كبري ايزانلو داراي مدرك دكتري شيمي- شيمي فيزيك و عضو هيات علمي تمام وقت گروه علوم پايه است كه از سوابق پژوهشي وي مي توان به ارائه 5 مقاله ISI ، شركت در كارگاه آموزشي كشور ايتاليا با عنوان مباحث بيولوژيكي: جنبه هاي مكاني و هندسي مولكول هاي DNA,RNA و پروتئينها، ارائه دو طرح پژوهشي، حضور در بيش از 4 همايش علمي و پژوهشي اشاره كرد.

 

دكتر ايزانلو داراي سوابق اجرايي متعددي از جمله تدريس در دانشگاه هاي صنعتي شريف، فردوسي مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، واحد قوچان و دانشگاه پيام نور بجنورد مي باشد.

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 03 آبان 1394 ساعت 12:16
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058