هيات علمي واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:23

اعضاي هيات علمي تمام  وقت رشته تاريخ

اعضاي هيات علمي تمام وقت  رشته الهيات ومعارف اسلامي

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته  رياضي

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته علوم پايه(شيمي  فيزيك و زيست شناسي)

اعضاي هيات علمي تمام وقت   رشته   برق

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته  عمران

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته  معماري

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت   رشته  روانشناسي

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته   تربيت بدني

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته   حسابداري ومديريت

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت  رشته   كشاورزي     دامپزشكي

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت  رشته  علوم تربيتي

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته   زبان انگليسي وفارسي

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته   منابع طبيعي

 

اعضاي هيات علمي تمام وقت   رشته  پرستاري ومامايي

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:44
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058