از عضويت اعضاي هيات در انجمن هاي علمي حمايت مي شود PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 10 مرداد 1394 ساعت 09:23

از عضويت اعضاي محترم هيات علمي در انجمن هاي علمي مطابق بخشنامه مربوطه حمايت مي شود. طبق مصوبه شوراي پژوهش واحد مورخه 94/5/6 شماره  4/ش.پ  عضويت اعضاي محترم هيات علمي در انجمن هاي علمي براي اولين بار مورد تاييد است و موارد بعدي در جلسه شوراي پژوهشي مورد بررسي قرار مي گيرد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:54
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058