مجموعه كامل مقررات معاونت پژوهش و فناوري PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 05 مرداد 1394 ساعت 09:04

پژوهشگر محترم : عناوين زير  مجموعه كامل مقررات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي ، تدوين شده توسط دفتر حقوقي دانشگاه و به اهتمام شوراي راهبردي امور حقوقي و معاونت هاي سازمان مركزي مي باشد.

براي دريافت بخشنامه مورد نظر به فهرست مراجعه نموده و بخش مربوطه را دانلود نماييد.

1- فهرست

2-بخش اول- مقررات  امور پژوهشي

3- بخش دوم-مقررات توليد علم

4- بخش هاي سوم  تا ششم شامل فناوري و تجاري سازي -توسعه شبكه آزمايشگاهي كارگاهي-باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - ساير

5- پيوست شماره 1 و پيوست شماره 2 و پيوست شماره 3

آيين‌نامه شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيات علمي برگزيده دانشگاهي

 

بخشنامه آيين نامه طرح پژوهشي 94 (جديد)

 آيين نامه حمايت از دستاورد هاي علمي معتبر

بخشنامه فرصت مطالعاتي (جديد)

آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی

شيوه آدرس دهي مقالات با قالب اصلاحيه

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 06 شهریور 1395 ساعت 10:02
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058