انتشار كتاب " حاج شيخ هادي نجم آبادي و طرح گفتمان ديانت عقلايي" توسط عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 مرداد 1394 ساعت 08:56

كتاب " حاج شيخ هادي نجم آبادي و طرح گفتمان ديانت عقلايي" توسط دكتر علي سليمان پور عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي  واحد بجنورد به چاپ رسيد.

دكتر علي سليمان پور استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آنا گفت: هر چند حركت مشروطه خواهي مردم ايران چند سالي پس از در گذشت نجم آبادي آغاز شد ليكن نقش وي در مهيا ساختن مقدمات جنبش چه از طريق شاگرداني كه تربيت كرده و چه به لحاظ نفوذ معنوي و هدايت كلي آن به سمت آرمان هاي مشروطه خواهي غيرقابل انكار است و اين كتاب مشتمل بر پيرامون انديشه هاي سياسي و اجتماعي آيت اله حاج شبخ هادي نجم آبادي از علماي نوانديش ايران در عصر قاجاريه (همزمان با ناصرالدين شاه قاجار) است كه نقش مهمي در پيدايش و تكوين گفتمان و مشروطه خواهي ايران داشته است.

مولف كتاب با اشاره به وجه مهم پيوند نجم آبادي با مشروطه خواهي اظهار كرد: وجه مهم تر پيوند نجم آبادي با مشروطه خواهي مربوط به تاثيرات و پيامدهاي افكار و انديشه هايي است كه بر اساس فهم عقلايي ديانت الگويي مناسب و رويكردي كارآمد را پيش نهاده و اصول مشروطه خواهي را موجه كرده است.

 

 

سليمان پور عقل گرايي، آزاد انديشي و خرافه ستيزي را عوامل موثر زمينه هاي توسعه گفتمان مذكور در فضاي سياسي-اجتماعي و مذهبي ايران خواند و افزود: آنچه با عنوان گفتمان ديانت عقلايي از سوي نجم آبادي در سالياني كه كهنه پرستي، جزم گرايي و تقليد كوركورانه، خرافه، فقر و... فضاي ايران را آكنده كرده بود ارائه شد چيزي جز تفسير عقلاني ديانت با هدف رهايي كشور از شرايط انحطاط و عقب ماندگي گسترده نبوده است و عقل گرايي، آزاد انديشي، روشنفكري و خرافه سنيزي در مواجهه با مقتضيات و الزامات زمانه اموري بوده است كه زمينه هاي توسعه گفتمان مذكور در فضاي سياسي-اجتماعي و مذهبي ايران را هموار كرده است.

 

كتاب حاج شيخ هادي نجم آبادي و طرح گفتمان ديانت عقلايي در چهار فصل شامل زندگينامه نجم آبادي، مروري بر روش شناسي نجم آبادي در كتاب "تحرير العقلاء"، ديانت عقلايي و مسائل آن در كتاب "تحرير العقلاء" و تحليل انتقادي گفتمان ديانت عقلايي در 128 صفحه در قطع وزيري تاليف شده است.    

كتاب هاي "گفتارهايي پيرامون انقلاب و جمهوري اسلامي ايران"، "هيولاي فاشيسم" و "حكايت عقل و دين بر اساس دو روايت غربي و اسلامي" از ديگر تاليفات علي سليمان پور مي باشد.

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 07:23
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058