توسط عضو هيات علمي واحد بجنورد كتاب "حكايت عقل و دين بر اساس دو روايت غربي و اسلامي" چاپ و منتشر شد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 22 تیر 1394 ساعت 08:22

كتاب " حكايت عقل و دين بر اساس دو روايت غربي و اسلامي " توسط دكتر علي سليمان پور عضو هيات علمي واحد بجنورد منتشر شد.

علي سليمان پور عضو هيات علمي واحد بجنورد و مولف كتاب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آنا در اين خصوص گفت: اين كتاب نقل محدود و مختصري از حكايت پيچ در پيچ و در عين حال جذاب و جالب عقل و دين بر اساس دو روايت غربي و اسلامي است كه به عنوان حكايتي دلنشين هيچگاه كهنه نخواهد شد و همواره مهم ترين مشغله فكري و فلسفي انديشمندان مختلف در طول تاريخ بشري مي باشد.

استاديار دانشگاه با تاكيد بر بعد عقلي دين به عنوان يكي از مهم ترين اركان اعتقادي انسان خاطر نشان كرد: بعد عقلي دين به عنوان يكي از مهم ترين اركان اعتقادي انسان بخشي از دينداري است كه به اعمال و تجربيات كساني كه پيرو يك دين خاص هستند معنا مي بخشد و بر اين اساس رويكردهاي عقلاني نسبت به ديانت ضرورت رشته اي از دانش بشري با عنوان فلسفه دين را ايجاب كرده كه به لحاظ تاريخي سابقه بسي طولاني دارد.

مولف كتاب در ادامه اظهار كرد: در اين كتاب با توجه به اهميت موضوع و جايگاه بي بديل عقل و دين در حيات فكري و سياسي- اجتماعي مختلف گزارش مختصري از مسائل مربوط به مقوله عقل و دين در انديشه اسلام و غرب از

 

جمله كلياتي پيرامون عقل و دين، مراحل تاريخي تحول در مفهوم عقلانيت غربي، عقلانيت و مدرنيته، عقلانيت معاصر، مسيحيت و رويكردهاي جديد در رابطه عقل و دين، چيستي عقل و عقلانيت در اسلام، فرق اسلامي و رويكردهاي عقلاني به ديانت، عقلانيت و شيعت، روشنفكري ديني و عقلانيت در دو گفتار عقلانيت غربي و عقلانيت به رشته تحرير درآمده است.

 

كتاب " حكايت عقل و دين بر اساس دو روايت غربي و اسلامي " در قطع وزيري به شمارگان 1000 نسخه و در 180 صفحه  توسط انتشارات جهاني به چاپ رسيده است.

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 07:23
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058