پايگاههاي اطلاعاتي PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 08 تیر 1394 ساعت 07:23
       
     
   
     
         
       
         
         

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 08 تیر 1395 ساعت 11:03
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058