برگزاري همايش منطقه اي هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه ها شمال شرق كشور PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 12 خرداد 1394 ساعت 03:55

خبرگزاري آنا: همايش منطقه اي هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه ها شمال شرق كشور با حضور دكتر محمدعلي كي نژاد عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيات عالي جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در منطقه گردشگري روئين اسفراين برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا همايش منطقه اي هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه هاي شمال شرق كشور شامل استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي و گلستان با حضور دكتر محمدعلي كي نژاد عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيات عالي جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و اعضاي اجرايي جذب دانشگاه ها و روساي دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه ها در منطقه گردشگري روئين اسفراين برگزار شد.

 

در اين نشست كه رئيس هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي و رئيس واحد بجنورد و اعضاي هيات اجرايي جذب و كارگروه صلاحيت هاي عمومي حضور داشتند دكتر كي نژاد با تاكيد بر برگزاري چنين نشست هايي در راستاي تبادل نظرات و پيشنهادات دانشگاه ها و بررسی مشکلات مناطق مختلف خاطر نشان كرد: هدف از برگزاري اين همايش ها اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب، انتخاب ساز و کارهای واحد در هیات اجرایی جذب مي باشد كه در آن نکات و مشکلات مطرح و جمع بندی و راهکارهای نهايي ارایه خواهد شد.

 

در اين نشست 6 ساعته اعضاي هيات هاي اجرايي جذب دانشگاه هاي شمال شرق كشور به ارائه گزارش عملكرد پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر و جمع بندي نهايي، پيشنهادات لازم جهت اجراي صحيح مقررات از سوي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيات عالي جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داده شد.

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 14 خرداد 1394 ساعت 01:30
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058