تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 27 ارديبهشت 1394 ساعت 07:49

جهت دريافت كارت ورودبه جلسه امتحانات ازمورخه  1397/3/21 به پورتال دانشجويي دانشگاه مراجعه فرماييد بديهي است كارتهايي كه قبل از تاريخ مذكور اخذ شده باشدفاقدهرگونه اعتباراست.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 09 خرداد 1397 ساعت 05:40
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058