حضورمعاوني پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي در واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 29 فروردين 1394 ساعت 14:50

گزارش تصويري جلسه هماهنگي روساي دانشگاه آزاد اسلامي باحضور معاون پارلماني دانشگاه و معاون هماهنگي استان درخصوص بازديد اعضاي كميسيون آموزش ، تحقيقات و فناوري مجلس

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058