چاپ و انتشار كتاب "هيولاي فاشيسم" توسط عضو هيات علمي واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 07 بهمن 1393 ساعت 10:48

دكتر علي سليمان پور عضو هيات علمي واحد بجنورد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا گفت: اين كتاب در شش فصل شامل اصول انديشه فاشيسم، مباني فكري فاشيسم در آثار متفكران سياسي، نقد و بررسي فاشيسم از ديدگاه مكاتب و انديشمندان سياسي، زمينه ها و شرايط پيدايش و گسترش فاشيسم در ايتاليا و آلمان، الگوي فاشيستي سلطه، مروري بر تحولات فاشيستي تاليف شده است.

 

 

 

سليمان پور مولف كتاب اظهار كرد: فاشيسم به عنوان يك مكتب سياسي خلق الساعه و جنبشي كاملا توده اي در سال هاي ميان دو جنگ جهاني و در بعضي كشورهاي اروپايي پا به عرصه وجود گذاشت كه اين پديده شگفت انگيز مشكل ترين و مهم ترين معضل تاريخي قرن بيستم معرفي شده است و پيامدهاي آن از حيطه برداشت هاي شخصي فراتر رفته و بيم و وحشت هول انگيز آن به همراه جاذبه افراط گرايانه اش براي مدتي روح ملت هاي اروپايي را تسخير كرده است و بدون ترديد همه جنبش هاي فاشيستي كه همچون قارچ در ساله هاي پس  از جنگ جهاني اول سربرآوردند با وجود گرايش مشتركشان به اقتدارطلبي و ملي گرايي سرانجام خصلت متمايز خويش را نمايانده اند.

عضو هيات علمي واحد بجنورد افزود: با اذعان به واقعيتي كه وجود دارد سعي بر اين شده دو نظام فاشيستي ايتاليا و آلمان كه داراي بيشترين شباهت بوده اند را محور بحث قرار داده و در روند تببين مطالب، عمده ترين مستندات كتاب را معطوف به آن دو داشته باشم.

كتاب مذكور در قطع وزيري به شمارگان 1000 نسخه در240صفحه به چاپ رسيده است.

دكتر علي سليمان پور داراي دكتري علوم سياسي گريش جامعه شناسي سياسي است كه در كارنامه پژوهشي خود 11 مقاله چاپ شده در فصلنامه هاي علمي-پژوهشي، تاليف كتاب گفتارهايي پيرامون انقلاب و جمهوري اسلامي ايران، اجراي سه طرح پژوهشي و نيز حضور در 9همايش مختلف بين المللي، منطقه اي و استاني را ثبت كرده است.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 27 بهمن 1393 ساعت 08:23
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058