انتصاب ریاست واحد بجنورد به عنوان عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 23 دی 1393 ساعت 09:51

دکتر علي فيروزنيا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوري و رئیس بنیاد ملی نخبگان به سمت عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان خراسان شمالي منصوب شد.

در حكم ايشان آمده است: به استناد ماده 3 آئين نامه تشكيل و اداره شوراي علمي بنياد نخبگان استان و با توجه به مراتب علم تعهد و كارآمدي جنابعالي بنا به پیشنهاد رئيسبنیاد نخبگان استان خراسان شمالي و تأیید معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان به موجب اين حكم از تاريخ 1/10/93 به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالي منصوب می شوید. اميد است با توكل بر خداوند سبحان و با همكاري ساير اعضاي شوراي علمي در تحقق ماموريت هاي شورا و راهبردي امور بنياد نخبگان استان بر مبناي سياست ها و برنامه هاي كلان بنياد ملي نخبگان موفق باشيد

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 24 مرداد 1394 ساعت 10:55
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058