معاون هماهنگي استان خراسان شمالي: نيازسنجي و مديريت دقيق لازمه كار در فعاليت هاي ورزشي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 14 آبان 1393 ساعت 07:27

خبرگزاري آنا معاون هماهنگي استان خراسان شمالي گفت: رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان در زمينه فعاليت هاي ورزشي متضمن برنامه ريزي دقيق و نيازسنجي از سوي مسئولين تربيت بدني است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا در بجنورد؛ مهندس مصطفي بهمنيار معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي در جلسه مسولين تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي كه با حضور نماينده معاونت ورزشي سازمان مركزي بر گزار شد با تاكيد بر فعاليت بيشتر مسئولين تربيت بدني در دانشگاه ها گفت: فعاليت هاي ورزشي مي تواند عرصه مناسبي را براي رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان فراهم آورد؛ بنابراين با حضور جوانان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، فعاليت هاي ورزشي نيازمند برنامه ريزي، مديريت دقيق و نيز نيازسنجي از سوي مسئولين تربيت بدني است.

دكتر رادين روحاني نماينده معاون ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي در جمع مسئولين تربيت بدني واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي درخصوص توسعه  فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه ها گفت: مسئولين تربيت بدني بايد بتوانند با مديريت صحيح ورزشي برنامه هاي جامع و مدوني را براي ارتقاء و توسعه فعاليت هاي ورزشي ارائه دهند.

 روحاني با تاكيد بر برگزاري ورزش هاي همگاني در دانشگاها خاطر نشان كرد:

برگزاري مسابقات درون واحدي و انجام هرگونه فعاليت ورزشي در ميان دانشجويان بايد طوري طرح ريزي شود كه از بعد صرفا توجه به كسب مقام هاي قهرماني خارج شويم و بتوانيم راهكارهاي مناسب و شايسته اي براي پركردن اوقات فراغت دانشجويان و نيز ايجاد زمينه نشاط و رقابت هاي سالم گروهي در ميان دانشجويان فراهم سازيم.

 

وي افزود: يكي از ملاك هاي سنجش و ارزيابي عملكرد تربيت بدني واحدها و مراكز دانشگاهي انجام فعاليت هاي ورزشي درون واحدي و مشاركت هر چه بيشتر دانشجويان در برنامه هاي ورزشي است.

رادين روحاني در ادامه جلسه به تشريح و تبيين بخشنامه هاي حوزه معاونت ورزشي پرداخت و هر يك از مسئولين تربيت بدني حاضر در جلسه گزارشاتي از عملكردهاي ورزشي خود اعم از اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات كشوري و ارائه تقويم ورزشي ارائه دادند

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 14 آبان 1393 ساعت 07:56
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058