تفاهم نام با بانك ها PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 09:19

1- تفاهم نامه با بانك ملي

2- تفاهم نامه با بانك پاسارگاد

3- اعلام آمادگي بانك مهر اقتصاد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 18 آذر 1393 ساعت 10:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058