اساتيد محترم اطلاعات پژوهشي خود را ثبت نمايند(مهم) PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 07 خرداد 1393 ساعت 07:23

استاد ارجمند

با توجه به صدور بخشنامه ثبت فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيات علمي در سامانه جامع اطلاعات به آدرس:

         http://research.iau.ir

لطفاً  جهت ثبت اطلاعات پژوهشي خود، سريعاً اقدام فرمائيد

 (كد كاربري:كد ملي   كلمه عبور:شماره شناسنامه)

معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:56
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058