اساتيد كشاورزي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 01 بهمن 1392 ساعت 10:23

رديف

مشخصات استاد

تصوير

1

نام و نام خانوادگي: فروغ بهرامي

مدرك علمي: دكتري تخصصي حشره شناسي

ايميل:                    این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

2

نام و نام خانوادگي: محمدرضا توكلو

مدرك علمي: دكتري تخصصي زراعت

ايميل: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

3

نام و نام خانوادگي: وحيد جاجرمي

مدرك علمي: دانشجوي دكتري تخصصي اصلاح نباتات

ايميل:

 

4

نام و نام خانوادگي:  حميد حاتمي

مدرك علمي: دكتري تخصصي زراعت

ايميل: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

5

نام و نام خانوادگي:  محمدرضا حسين زاده

مدرك علمي: دكتري تخصصي بيماري شناسي گياهي

ايميل: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

6

نام و نام خانوادگي:  ناهيد حيدرزاده

مدرك علمي: دكتري تخصصي بيماريهاي گياهي

ايميل: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

7

نام و نام خانوادگي: مجيد رحيمي زاده

مدرك علمي: دكتري تخصصي زراعت

ايميل: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

8

نام و نام خانوادگي:  علي مرجاني

مدرك علمي: دكتري تخصصي اصلاح نباتات

ايميل: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

9

نام و نام خانوادگي:  سيد حسن وحيد حسيني

مدرك علمي: كارشناسي ارشد ماشين هاي كشاورزي

ايميل:

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 12:10
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058