مشخصات اساتيد گروه رياضي و فيزيك PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 03 مهر 1392 ساعت 07:33

 نام و نام‌خانوادگي

مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

رشته- گرايش

تصوير

 

فاطمه اسمعيل‌زاده

 

 

دكتراي تخصصي

 

استاديار

 

رياضي محض

آناليز هارمونيك


 

الهام تفضلي

 

دكتراي تخصصي

 

استاديار

 

رياضي محض

آناليز تابعي


 

محمد ضميريان

 

دكتراي تخصصي

 

استاديار

 

رياضي كاربردي

 


 

مسعود عباس‌ن‍ژاد

 

 

كارشناسي ارشد

 

مربي

 

رياضي محض

جبر

 


 

مسعود كريمي

 

دكتري تخصصي

 

استاديار

 

رياضي محض

جبر


 

علي‌اصغر ايوبي

 

دانشجوي دكتري

 

 

مربي

 

 

فيزيك


 

حميدرضا پاكزاد

 

دانشجوي دكتري

 

 

مربي

 

 

فيزيك


 

مسعود طاهري مقدم

 

دانشجوي دكتري

 

 

مربي

 

 

فيزيك


 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 08:47
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058