برنامه كاري اساتيد مشاوره در نيمسال اول 95-94 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 28 ارديبهشت 1392 ساعت 05:33

ايام هفته

مشاورين

ساعات حضور

خدمات مشاوره اي

 

شنبه

 

آقاي ميانجي

 

14 - 10  

 

تحصيلي-تربيتي و شغلي

 

خانم دكتر اسماعيلي

 

 15 - 13

 

تحصيلي،تربيتي

 

خانم پورآبادي

 

15 - 14    

 

تحصيلي،خانوادگي

 

يكشنبه

 

آقاي دكتر قاسمي

 

10:30 - 9:30

 

اختلالات

 

خانم دكتر اسماعيلي

 

13 - 12

 

تحصيلي،تربيتي

 

خانم پورآبادي

 

 15 - 14

 

تحصيلي،خانوادگي

 

 

دوشنبه

 

خانم دكتر سليمانپور

 

10 - 9

 

تحصيلي،تربيتي

 

آقاي دكتر جاجرمي

 

12 - 10

 

خانواده

 

حاج آقا حق بجانب

 

12 - 10

 

مذهبي

 

آقاي دكتر مهديان(هفته در ميان)

 

13 - 12

 

خانواده،ازدواج

 

خانم پورآبادي

 

 15 - 14

 

تحصيلي،خانوادگي

 

سه شنبه

 

آقاي عزيزي

 

14 - 8

 

تحصيلي

 

حاج آقا يوسفي فر

 

12 - 10

 

مذهبي

 

خانم پورآبادي

 

15-14

 

تحصيلي،خانوادگي

 

چهارشنبه

 

خانم شيخ نژاد

 

11 - 9

 

تحصيلي

 

 آقاي دكتر مفاخري

 

13 - 11

 

مشكلات فردي،خانوادگي

 

خانم پورآبادي

 

15-14

 

تحصيلي،خانوادگي

خدمات دفتر مشاوره:

مشاوره تحصيلي-تربيتي: مشكلات و مسائل تحصيلي،شيوه هاي مطالعه و ...

 

مشاوره خانوادگي: اختلالات و عدم رضايت زناشويي و ...

مشاوره و بهداشت روان:افسردگي، وسواس و اضطراب و ...

 

مشاوره ازدواج:ملاكهاي انتخاب همسر،شيوه هاي همسرگزيني و...

مشاوره مذهبي: سؤالات ديني و مذهبي، رفع ابهامات عقيدتي و ...

v       همراه داشتن كارت دانشجويي براي استفاده از خدمات مشاوره الزامي است.

v       جهت كسب اطلاعات و تعيين وقت قبلي به طبقه سوم ساختمان اداري اتاق 402 مراجعه نماييد.يا  با داخلي 1099 تماس حاصل فرماييد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 12 اسفند 1394 ساعت 06:52
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058