فهرست نشريات و كنفرانس هاي نامعتبر (مصوب شوراي پژوهشي) PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 23 ارديبهشت 1392 ساعت 09:51

چاپ مقاله در نشريات نا معتبر شامل نمره و تشويقي نمي شود.

تمامي نشريات نامعتبر در اينجا ذكر نگرديده است. مسئوليت چاپ مقاله در اين نوع نشريات بر عهده دانشجو و استاد راهنما مي باشد.
 
-

DU     <--

 GMP REVIEW<--

MULTITEMAS<--

International journal of current life sciences<--

Journal of applied science and agriculture<--

همچنين شركت در كنفرانس هايي كه به صورت مجازي برگزار مي شوند يا آيتم مجازي در عنوان يا معرفي كنفرانس ذكر شده مشمول امتياز و تشويقي نمي شود.

پژوهشگر محترم ، لطفا پس از بررسي اعتبار نشريه يا كنفرانس  با توجه به موارد ذكر شده، جهت تاييد نهايي، قبل از ارسال مقاله با دفتر امور پژوهش و فناوري دانشگاه هماهنگ فرمايند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 تیر 1394 ساعت 06:02
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058