سيستم خدمات دانشجوئي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 13 مهر 1387 ساعت 11:08

  لطفا  از سيستم  مورد نياز خود استفاده نمائيد.                                                                  

                                   

                                    1) سيستم خدمات دانشجوئي واحد بجنورد

2) سيستم خوابگاه دانشجويي (براي رزرو خوابگاه  به سيستم خدمات دانشجويي مراجعه فرماييد)
     ويژه دانشجويان جديدالورود                        

 

تذكرات مهم در ارتباط با  ارائه درس - انتخاب واحد - حذف و اضافه- رمز اينترنتي  و شهريه  را مطالعه كنيد

درصورتيكه رمز  شما درست عمل نمي كند موارد زير را چك كنيد:
الف- از  صحت رمز خود مطمئن شويد ( از روي برگه معرفي به دانشكده بخوانيد)
ب- چك كنيد كه صفحه كليد در حالت فارسي نويس نباشد.
ج-  پارامتر كد تصوير را كه سيستم در اختيار شما قرار ميدهد حتماً وارد كنيد (مقدار اين كد در هر بار  تغيير ميكند)
د-   از كليد F5
  يا دكمه refresh  در مرور گر Internet explorer استفاده كنيد(مكرراً) تا كد تصوير تغيير كند چرا كه اغلب ISP ها با استفاده از تكنولوژيهاي cashing ،از خدمات  Online  خودداري ميكنند.
ي- در صورتيكه  با پيغام
time out expired  مواجه ميشود بيانگر ترافيك  است (در ساعتي ديگر اقدام كنيد).

آخرین به روز رسانی در شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 10:12
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058