ليست كامل پايان نامه هاي دفاع شده به همراه عناوين(جديد) PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 12 اسفند 1391 ساعت 10:57

1-رشته مديريت آموزشي

- ترم اول 94

- ترم اول 93

- ترم دوم 93

- ترم اول 92

- ترم دوم 91

- ترمهاي قبل

2-رشته كشاورزي

- ترم اول 94

- ترم اول 93

 - ترم دوم 93

- ترم اول 92

- ترم دوم 91

- ترمهاي قبل

3-رشته تاريخ

- ترم اول 94

- ترم اول 93

- ترم دوم 93

- ترم اول 92

- ترم دوم 91

- ترمهاي قبل

4-رشته برق

- ترم اول 94

- ترم اول 93

- ترم دوم 93

- ترم دوم 92

- ترم  اول 92

- ترمهاي قبل

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 20 دی 1394 ساعت 07:49
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058