فرم هاي اداره تحصيلات تكميلي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 09 اسفند 1391 ساعت 11:37

   v    فرم هاي مرتبط دانشجويان  دوره دكتري تخصصي(اصلاحيه)

   v    فرم ها شماره 2دانشجويان دكتري(اصلاحيه)

v   اصلاحيه فرم1 درخواست انجام آزمون جامع دانشجويان دكتري تخصصي

   v    فرم طرح تحقیق  (پروپزال)

v    فرم گزارش پیشرفت کار

v   فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه +منشور اخلاق پژوهشي

v   فرم درخواست دفاع از پايان نامه  

v فرم تاييد حضور در جلسات دفاع

v فرم انتخاب موضوع سمينار

v فرم اطلاعيه زمان دفاع

فرم درخواست پذيرش دروس جبراني

v فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

v فرم تعيين ارزش  مقاله و تعهد (اصلاحيه)

v فرم درخواست حمايت مالي از پايان نامه ها

v فرم تاييد اعتبار مجلات و كنفرانس ها

v فرم درخواست استفاده از امكانات آزمايشگاهي


دانشجويان محترم فرم ب پروپوزال را در روز برگزاري جلسه دفاع حتما تحويل دهيد+ فرم

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 29 فروردين 1396 ساعت 05:38
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058