قابل توجه دانشجویان ارشد متقاضي اشتراك اينترنت PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 21 بهمن 1391 ساعت 18:41

دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه گرایش  های واحد بجنورد و پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی که قبلاً اشتراک اینترنت داشته اند و یا درخواست اشتراک اینترنت دارند با دردست داشتن کارت دانشجوئی و برگه انتخاب واحد ترم جاری که به تائید امور مالی رسیده (تیک مالی زده شده باشد)   به سایت آزمایشگاهی رایانه و اینترنت مستقر در طبقه دوم  ساختمان اداری (آقای مهندس محمدی)مراجعه و سهمیه اشتراک اینترنت ترم جاری را دریافت نمایند

لازم به ذکر است  نام کاربری مختص به خود دانشجو بوده و از واگذاری آن به سایرین خوداری گردد چرا که مسئولیت هرگونه استفاده غیر مجاز برعهده گیرنده نام کاربری است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 03 شهریور 1394 ساعت 03:51
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058