اهداف اداره تربيت بدني PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 09:18

1-تقويت باورها و ارزش هاي ديني از طريق برنامه هاي فرهنگي ورزشي.

2-گسترش و بسط فرهنگ ورزش در ميان دانشگاهيان و دانشجويان براي نيل به جامعه اي سالم وتندرست.
3-ايجاد نسلي شاداب با برگزاري مسابقات و تفريحات ورزشي.
4-جهت دهي و غني ساختن اوقات فراغت دانشگاهيان با فعاليت هاي ورزشي.

5-گسترش آئين اخلاقي از قبيل جوانمردي و فتوت به همراه توانايي بالاي جسمي و روحي و قدرت فوق العاده براي مبارزه با روابط ناسالم اجتماعي

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058