اساتيد مشاور PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 29 آذر 1391 ساعت 09:33

دكتر مهديان

دكتر سعادتي

دكتر بخشي پور

دكتر جاجرمي

آقاي عزيزي

دكتر قاسمي

آقاي محمدي

دكتر اسماعيلي

خانم انوري

خانم رضاپور

خانم قناد

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 29 آذر 1391 ساعت 10:20
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058