آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 29 مهر 1391 ساعت 06:00

دانشجويان گرامي براي اطلاع از آئين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه و همچنين دريافت فرم ثبت نام به نشاني http://91.99.101.134/EDUS/Default.Aspx  سايت سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم  تحقيقات و فناوري مراجعه نمايند.

 

زمان درخواست انتخاب دانشجوي نمونه از تاريخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ تا تاريخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ مي باشد

آخرین به روز رسانی در شنبه 29 مهر 1391 ساعت 09:10
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058