انتصابات در دانشگاه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 با صدور حكمي صورت گرفت/ انتصاب سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد 205
2 با صدور حکمی صورت گرفت؛ رئيس باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد بجنورد منصوب شد 199
3 انتصاب معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي 412
4 طی حکمی از دکتر طهرانچی؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین منصوب شد 622
5 طي حكمي از سوي دبير هيات امناي خراسان شمالي/سرپرست معاون علمي(آموزشي، پژوهشي) واحد بجنورد منصوب شد 542
6 با حكمي از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي/ سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد منصوب شد. 581
7 سرپرست دانشكده علوم انساني واحد بجنورد منصوب شد. 872
8 مدير امور اداري و منابع انساني واحد بجنورد منصوب شد 648
9 دكتر فواد شكري به عنوان مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 1592
10 انتصاب مدیر امور فرهنگی و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1970
11 با حكمي از سوي فاطمه طباطبايي/ عضو هيات علمي واحد بجنورد به عنوان رئيس شوراي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي منصوب شد 2667
12 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير دانشجويي واحد بجنورد منصوب شد 2898
13 سکان معاونت دانشجویی فرهنگی واحد بجنورد به یک بانو سپرده شد 2704
14 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 2856
15 طي حكمي از سوي دبيرهيات امناي خراسان شمالي/ سرپرست معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد. 3417
16 سرپرست معاون اداري و مالي واحد بجنورد منصوب شد 2761
17 انتصاب ریاست واحد بجنورد به عنوان عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان خراسان شمالي 3607
18 سرپرست معاونت پژوهش و فناوري واحد بجنورد منصوب شد 3475
19 حكم جديد براي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد 3326
20 انتصاب رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد+عكس 4819
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058