انتصابات در دانشگاه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 انتصاب معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي 294
2 طی حکمی از دکتر طهرانچی؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین منصوب شد 521
3 طي حكمي از سوي دبير هيات امناي خراسان شمالي/سرپرست معاون علمي(آموزشي، پژوهشي) واحد بجنورد منصوب شد 441
4 با حكمي از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي/ سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد منصوب شد. 479
5 سرپرست دانشكده علوم انساني واحد بجنورد منصوب شد. 760
6 مدير امور اداري و منابع انساني واحد بجنورد منصوب شد 545
7 دكتر فواد شكري به عنوان مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 1494
8 انتصاب مدیر امور فرهنگی و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1872
9 با حكمي از سوي فاطمه طباطبايي/ عضو هيات علمي واحد بجنورد به عنوان رئيس شوراي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي منصوب شد 2585
10 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير دانشجويي واحد بجنورد منصوب شد 2833
11 سکان معاونت دانشجویی فرهنگی واحد بجنورد به یک بانو سپرده شد 2651
12 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 2738
13 طي حكمي از سوي دبيرهيات امناي خراسان شمالي/ سرپرست معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد. 3374
14 سرپرست معاون اداري و مالي واحد بجنورد منصوب شد 2710
15 انتصاب ریاست واحد بجنورد به عنوان عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان خراسان شمالي 3560
16 سرپرست معاونت پژوهش و فناوري واحد بجنورد منصوب شد 3441
17 حكم جديد براي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد 3271
18 انتصاب رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد+عكس 4759
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058